English

Hızlı Erişim9 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

GÜMÜŞHANE  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Bilal Deliser  
HİCRİ VIII. ASRA KADAR KUR’AN İLİMLERİ, EL-BURHAN’IN YAZILIŞ AMACI VE YÖNTEMBİLİM OLUŞTURMA ÇABALARI ÜZERİNE ss, 1-23
ON THE STUDIES OF FORMING A METHODOLOGY AND THE WRITING REASON OF EL – BURHAN AND THE QURAN SCIENCES UNTIL THE 8TH CENTURY AS THE HEGIRA YEAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şirin Ayiş  
SEMENNÛDÎ’DE ZİKİR ANLAYIŞI ss, 24-47
SEMENNÛDÎ’S DHIKR COCEPTION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kuzudişli  
STEALING ḤADĪTH (SARİQAT AL-ḤADĪTH): WHAT DOES A TERM OF DENIGRATION TELL US? ss, 48-63
HADİS HIRSIZI (SÂRİKU’L-HADÎS): BİR CERH TERİMİNİN ANLATTIKLARI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hızır Hacıkeleşoğlu  
OF-ÇAYKARA BÖLGESİ İSLÂM ÂLİMLERİNİN DİN ANLAYIŞI: MEHMET RÜŞTÜ ÂŞIKKUTLU, HASAN RÂMİ YAVUZ VE MUSTAFA CANSIZ ÖRNEĞİ ss, 64-82
OF-ÇAYKARA REGION ISLAMIC SCHOLARS IN UNDERSTANDING OF RELIGION: THE EXAMPLE OF MEHMET RÜŞTÜ ÂŞIKKUTLU, HASAN RÂMİ YAVUZ VE MUSTAFA CANSIZ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Yaşaroğlu  
İSLAM’DA RESİM-HEYKEL YASAĞI VE AHMET HAMDİ AKSEKİ’NİN KONU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ss, 83-96
PAINTING AND SCULPTURE BAN IN ISLAM AND OPINION OF AHMET HAMDI AKSEKI ON THE SUJECT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Huriye Martı -Abdurrahman Han  
HZ. NUH’UN HAYATI EKSENİNDE AİLE OLMAYI YENİDEN DÜŞÜNMEK ss, 97-105
RETHINKING BEING A FAMILY WITH RESPECT TO THE LIFE OF PROPHET NOAH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Fidan  
EBÜSSUÛD’UN FIKHÎ ÇALIŞMALARINDA TAKİP ETTİĞİ YÖNTEM ss, 106-132
THE METHOD OF EBUSSUÛD IN ISLAMIC FIQH WORKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Sevinç  
KUR’AN’DA HİTAP ŞEKİLLERİ VE MÜDDESSİR SURESİNDE YER ALAN HİTAPLARIN TAHLİLİ ss, 133-162
FORMS OF ADDRESS IN QURAN AND AN ANALYSIS OF THE ADDRESSES IN MÜDDESSİR SURA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat Aydın  
ÇAĞDAŞ "KISAS-I ENBİYÂ" LİTERATÜRÜNDE PEYGAMBER TASAVVURU: İRŞÂDÎ BAYBURDÎ'NİN KISAS-I ENBİYÂSI ÖZELİNDE ss, 163-194
PROPHET IMAGE IN THE CONTEMPORARY LITERATURE OF "QISAS EL-ANBİYA" IN THE CONTEXT OF IRSADÎ BAYBURDÎ'S "QISAS-I ANBİYA" (STORIES OF THE PROPHETS)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohamad Al Ahmad  
مفهوم "الرؤية" في السرديات ss, 195-211
THE CONCEPT OF “VISION” IN THE NARRATION/ANLATIMDA BAKIŞ AÇISI (VİZYON) KAVRAMI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Ali Yıldız  
AKŞEMSEDDİN’İN ESERLERİNE GENEL BİR BAKIŞ ss, 212-225
A GENERAL WIEV TO AKŞEMSEDDİN’S WORKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Seyyid Nesib Çeviren: Fetullah Yılmaz  
HANEFÎ FIKHININ ESASLARI VE KIYAS VE BORÇLA İLGİLİ MESELELER-I ss, 226-241
THE PRINCIPLES OF LAW IN HANAFİ FIQH AND ISSUES RELATING TO ANALOGY AND FINANCIAL CLAIM-I

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KUR'AN'IN AHLAK METAFİZİĞİ ss, 242-246
KUR'AN'IN AHLAK METAFİZİĞİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Gümüş Böke  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ABDULLAH KAHRAMAN, İSLÂM HUKUK VE AHLAK İLKELERİ IŞIĞINDAÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ (MAHREMİYET) ss, 247-250
ABDULLAH KAHRAMAN, İSLÂM HUKUK VE AHLAK İLKELERİ IŞIĞINDAÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ (MAHREMİYET)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri