English

Hızlı Erişim7 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

GÜMÜŞHANE  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Şemsettin Işık  
AYETLER IŞIĞINDA İBADÂT-I MERSÛMEDE ŞEKİL VE MÂNÂ İLİŞKİSİ ss, 1-16
THE RELATION BETWEEN FORM AND MEANING IN FIGURAL WORSHIPS ACCORDING TO THE VERSES OF QURAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Altuntaş  
HASAN BASRİ ÇANTAY’IN “KUR’ÂN-I HAKÎM VE MEÂL-İ KERÎM” ADLI ESERİNİN BAŞKA MEÂLLERLE MUKAYESESİ ss, 17-34
COMPARISON WITH OTHER MEÂL "KUR'AN-I HAKIM VE MEALI KERIM" OF HASAN BASRI CANTAY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Çatak  
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ’NİN MESNEVİ ADLI ESERİNDE SU METAFORU ss, 35-65
WATER METAPHOR IN MAWLĀNĀ JALALADDIN RUMI’S MASNAWI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kuzudişli  
THE OVERVIEW TO THE STRUCTURAL FORMS OF THE NARRATIONS ABOUT ‘BĀLA AᶜRĀBIYYUN FĪ AL-MASJID’ ss, 66-90
BİR BEDEVÎNİN MESCİDE BEVLETMESİYLE İLGİLİ RİVAYETLERİN YAPISAL FORMLARINA GENEL BAKIŞ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat Sarıkaya  
İBN TEYMİYYE’NİN TEVHİD ANLAYIŞI VE PRATİK TEVHİD VURGUSU ss, 91-114
THE UNDERSTANDING OF TAWHID IN IBN TAYMIYYAH HIS EMPHASIZE OF PRACTICAL TAWHID

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Orhan -Abdullah Dağcı  
ERGENLİKTE DİNİ KİMLİĞİN İNŞASI: SOSYAL ÖĞRENME KURAMI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME ss, 115-132
FORMATION OF RELIGIOUS IDENTITY IN THE ADOLESCENCE: A EVALUATION IN THE CONTEXT OF SOCIAL LEARNING THEORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Deliser  
KUR’ÂN-I KERİM’DE ÇEVRE FELSEFESİ KONUSUNDA TEMEL YAKLAŞIMLAR ss, 133-155
THE BASIC APPROACHES ON ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY IN THE QUR'AN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikri Güney  
EBÛ CA ‘FER en-NEHHÂS HAYATI ESERLERİ VE “ME‘ANİ’L-KUR’ÂN”I ss, 156-176
ABU CA 'FER en-NEHHÂS LIFE AND WORKS "ME'ANİ'L-QUR'AN" I

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Şahin  
İBN RÜŞD’ÜN KELAMCILARIN HUDUS VE İMKAN DELİLLERİNE YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER ss, 177-190
AVERROES'S CRITIQUES OF MUSLIM THEOLOGIANS’ARGUMENTS OF HUDÛTH AND IMKAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kayhan  
KUR'ÂN KISSALARINDA UKÛBÂTA DAİR AYETLERİN TEFSİRLERDEKİ YANSIMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER ss, 191-224
THE ASSESSMENTS ON THE REFLECTIONS IN THE INTERPRETATION BOOKS OF THE VERSES ABOUT PUNISHMENT IN THE QUR’AN STORIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Yüksel  
MÜFESSİR TAHİR B. ÂŞUR (1879-1973) ’UN ET-TAHRİR VE’T-TENVİR ADLI ESERİNDE RÜŞVET VE FAİZ YORUMU ss, 225-241
THE COMMENT IN THE ET-TAHRIR VE’T-TENVIR OF AL-MUFASSIR TÂHIR IBN ASHUR TO THE INTEREST AND BRIBERY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alam Khan  
الإرهاب - كلمة حق أُريدَ بها باطل ss, 242-255
TERORISM IS A VALID WORD BUT ITS IMPLEMENTATION IS INVALID

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Çatak  
ŞİHÂBÜDDİN SÜHREVERDÎ’NİN VASİYET-NÂME ADLI RİSALESİ (TERCÜME-TAHKİK) ss, 256-276
SHİHÂBUDDIN SUHRAWARDÎ'S TREATISE "VASIYETNÂME" (TESTAMENT) (TRANSLATION-ANALYSIS)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Mükerrem PEHLİVAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KUR’AN’I KENDİ TARİHİNDE OKUMAK TEFSİRDE ANAKRONİZME RET YAZILARI ss, 277-283
WRITING IN THE QUR'AN TAFSIR ANACHRONISM RETE READ IN ITS HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri