English

Hızlı Erişim6 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

GÜMÜŞHANE  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Ali Kuzudişli  
BİR BEDEVÎNİN MESCİDE BEVLETMESİYLE İLGİLİ RİVAYETLERİN YAPISAL FORMLARINA GENEL BAKIŞ ss, 1-18
THE OVERVIEW TO THE STRUCTURAL FORMS OF THE NARRATIONS ABOUT “BĀLA AᶜRĀBİYYUN Fİ AL-MASJİD”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut Şahin  
MUHAMMED İKBAL'İN DÜŞÜNCESİNDE KUR'AN'IN YERİ ss, 19-46
LOCATION OF THOUGHT QUR'AN IN MUHAMMAD IQBAL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Şen  
ZÂHİRÎ VE BÂTINÎ FIKIH: GÜMÜŞHANEVİ ÖRNEĞİ ss, 47-66
EXTERIOR AND ESOTERIC FIQH: IN GÜMÜŞHANEVİ'S PRIVATE FIELD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Deliser  
OSMANLI SON DÖNEM ŞEYHULİSLAMLARINDAN MUSA KÂZIM EFENDİ’NİN “SAFVETU’L-BEYAN FÎ TEFSİRİ’L-KUR’AN” ADLI ESERİNDE İŞARÎ YORUMLAR ss, 67-82
ESOTERIC COMMENTS IN THE BOOK OF SAFVETÜ’L BEYAN FÎ TEFSÎRİ’L QUR’AN OF MUSA KAZIM EFENDI, A SHAYKH AL-ISLAM OF THE LAST PERIOD OF OTTOMAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şemsettin Işık  
RAHMAN SURESİ 7-9. AYETLER ÇERÇEVESİNDE KOZMİK DENGE ss, 83-94
COSMIC BALANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF SURA OF RAHMAN, VERSES (7-9)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Bıyıkoğlu  
TEFSİR GELENEĞİ AÇISINDAN ŞEVKANİ’NİN FETHU’L-KADİR’İNDEKİ BAZI YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ss, 95-118
EVALUATION OF SOME APPROACHES IN ŞEVKANİ’S FETHU’L–KADİR IN TERMS OF TRADITION OF TAFSEER

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ellek  
OSMANLI’DA KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ VE MECELLE ss, 119-159
CODIFICATION MOVEMENT AND MECELLE IN OTTOMAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fetullah Yılmaz  
TEKLİF ŞARTI OLARAK “ANLAMA” VE ŞER’Î HİTABIN DİLİNİ BİLMEYENLERİN DURUMU ss, 160-172
COMPREHENSİON AS PRE-REQUİSİTE FOR OBLİGATİON AND CONDİTİON OF WHO DO NOT KNOW RELİGİOUS LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikri Güney  
EBU'L-ABBAS SA'LEB VE ARAP DİLİNDEKİ YERİ ss, 173-203
Abul-ABBAS SA'LEB AND PLACE IN ARABIC LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdoğan Türk  
Tire Necip Paşa Kütüphanesi’ndeki Tefsire Dair Yazma Eserler -III- (Diğer Vakıf Kısmı) ss, 204-222
In the Library of Tire Necip Paşa to the Interpretation Relating Manuscripts III

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Muhammed el-Cevvâdî Çeviren: Mustafa Şentürk  
GÜNCEL ARAPÇA’DA KULLANILMAYAN KUR’ÂN KELİMELERİ: Sözlü Örnekler Kuramı Çerçevesinde Uygulamalı Bir Çalışma-Muhammed el-Cevvâdî ss, 223-257


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Mükerrem PEHLİVAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: NASS-YORUM İLİŞKİSİ ss, 258-260
NASS-COMMENTS RELATIONSHIP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri