English

Hızlı Erişim5 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ-Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

GÜMÜŞHANE  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Selami Şimşek  
TORTUMLU ŞEYHÜLİSLÂM MÛSÂ KÂZIM EFENDİ’NİN BAZI TASAVVUF KAVRAMLARINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ ss, 1-12
SOME OPINIONS ON THE CONCEPT OF SUFI OF SHEIKH UL-ISLAM MUSA KAZIM EFENDİ FROM TORTUM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdoğan Türk  
KUR’ÂN-I KERÎM’DE HAC VE UMRE İBÂDETLERİNE DAİR YANLIŞ İNANÇ VE DAVRANIŞLARI İFADE EDEN ÂYETLERİN TEFSİRİ ss, 13-35
INTERPRETATION OF THE VERSES TO THE RELATED OF THE RITER THE WRONG OF BLIEFS HAJJ AND UMRAH AND BEHAVIOURS IN QUR'AN

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Yüksek  
حكم البيع عند أذان الجمعة ss, 36-52
JUDGEMENT OVER TRADING DURING FRIDAY CALL (EZAN)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Altuntaş  
AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ’NİN TEFSİR ANLAYIŞI ss, 53-70
EXEGESIS UNDERSTANDING OF AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin Fettahoğlu  
النظرات الثاقبات فيما أعطى الجومشخانوي من إجازات ss, 71-113
DIPLOMAS (İCAZETNÂMELER) GIVEN BY GUMUSHANEVI TO HIS STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat Sarıkaya  
İNSAN ALLAH İLETİŞİMİ VE TEVESSÜL ss, 114-136
THE COMMUNICATION BETWEEN HUMAN AND GOD & TAWASSUL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şemsettin Işık  
TÂHÂ SÛRESİNİN 95-97. AYETLERİNİ ANLAMA VE ANLAMLANDIRMADA İSRAİLİYYATIN ETKİSİ ss, 137-154
THE EFFECT OF JUDAISM AND CHRISTIANITY (ISRAILIYYAT) ON UNDERSTANDING AND INTERPRETING FOR VERSES 95-97 OF SURAH TAHA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdoğan Türk  
TİRE NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ’NDEKİ TEFSİRE DAİR YAZMA ESERLER -I- (NECİP PAŞA KISMI) ss, 155-172
IN THE LIBRARY OF TIRE NECIP PAŞA TO THE INTERPRETATION RELATING MANUSCRIPTS I

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdoğan Türk  
TİRE NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ’NDEKİ TEFSİRE DAİR YAZMA ESERLER -II-(NECİP PAŞA KISMI) ss, 173-190
IN THE LIBRARY OF TİRE NECIP PAŞA TO THE INTERPRETATION RELATING MANUSCRIPTS II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Kınalızâde Müslim Efendi Çeviren: Emrullah Dumlu  
FULÛSİYYE RİSALESİ - Müslim b. Emrullah ss, 191-213


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustansir MİR Çeviren: Abdurrahman Altuntaş  
KUR’ÂN’DA DİYALOG - Mustansir Mir ss, 214-235


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Nurullah Denizer  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TEFSİRDE EHL-İ SÜNNET & ŞİA POLEMİKLERİ -Mustafa Öztürk ss, 236-241


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri