English

Hızlı Erişim4 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇOLAK

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet KURBAN-Öğr. Gör. Berat SARIKAYA

GÜMÜŞHANE  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Mevlüt Erten  
AKIL-ZEKÂ AYIRIMI BAĞLAMINDA MÜNAFIKLARIN ZİHNİYET ANALİZİ ss, 1-21
MENTALITY ANALYSIS OF THE HYPOCRITES IN THE CONTEXT OF DISTINCTION BETWEEN REASON AND INTELLIGENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir Kıyak  
GELENEKSEL TÜRK İNANIŞLARINDAKİ SU KÜLTÜ VE ELAZIĞ’DAKİ İZLERİ ss, 22-39
AQUATIC CULT IN TRADITIONAL TURKISH BELIEFS AND THEIR MARKS IN ELAZIG

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Çolak  
ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN TEMEL KAYNAĞI OLARAK KUR’ÂN VE SÜNNET ss, 40-50
THE QUR’AN AND SUNNAH AS THE PRIMARY SOURCES OF ANATOLIAN CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kurt  
AMEL BAKIMINDAN MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ ss, 51-64
THE CHARACTERISTICS OF HYPOCRITES IN TERMS OF THEIR ACTIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Yılmaz  
TATHİR AYETİ VE RİVAYETLER BAĞLAMINDA EHL-İ BEYT KAVRAMININ KAPSAMI ss, 65-74


Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Bayram  
AHKÂM AYETLERİNİ YORUMLAMADA KURTUBÎ TEFSİRİNİN MAKÂSID AÇISINDAN ANALİZİ ss, 75-95


Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çakmak  
VELİLERİN LİSE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMINA YÖNELİK TUTUMLARI ss, 96-120
ATTITUDE OF PARENTS TOWARDS HIGH SCHOOL RELIGION AND ETHICS COURSE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami Erdoğan  
ŞEYH NAZIM-I KIBRISÎ’NİN TASAVVUF ANLAYIŞINDA, MEHDİ TELAKKİSİ ss, 121-147
MAHDI THEME IN SHAIK NAZIM EL-QUBRUSI’S SUFI CONCEPT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Kara  
KUR’AN’IN KUTSAL KİTAPLARLA İLİŞKİSİ ss, 148-168
RELATION OF QUR’AN WITH HOLY BOOKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Çolak  
SAHÂBE'NİN İSLÂM TEŞRİİNİN OLUŞMASI VE ANLAŞILMASINDAKİ KONUMU (SAFVÂN B. MUATTAL ÖRNEĞİ) ss, 169-195
SAHÂBE’S POSITION IN UNDERSTANDING AND FORMING THE PRINCIPLES OF ISLAM (IN PARTICULAR SAFVÂN B. MUATTAL’S)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Bayram  
EHL-İ KİTABA YAKLAŞIMI TEMELİNDE KUR'AN’IN ALLAH İNANCI AÇISINDAN HIRİSTİYANLIĞA YAPTIĞI DİYALOG ÇAĞRISI VE BUNUN DÜNYA BARIŞINA KATKISI ss, 196-232
HIS APPROACH TO AHL AL-KITAP ON THE BASIS OF THE QUR'AN CALLED FOR DIALOGUE WITH CHRISTIANITY, AND THIS CALL FOR FAITH IN GOD'S CONTRIBUTION TO WORLD PEACE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli Aba  
MÜTEKADDİMÛN DÖNEMİ HADİS USÛLÜ ESERLERİNİN MUKÂYESESİ ss, 233-249


Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Musa Carullah Çeviren: Nur Ahmet Kurban  
KUR’ÂN-I KERİM ÂYETLERİNİN MU‘CİZ İFADELERİNE GÖRE YE’CÛC ss, 250-282


Özet | Abstract | Tam Metin |

John Hick Çeviren: Hasan Tanrıveri - Kamil Sarıtaş  
TANRI’NIN VARLIĞINA KARŞI OLAN DELİLLER ss, 283-291


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri