English

Hızlı Erişim3 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇOLAK

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet KURBAN-Öğr. Gör. Berat SARIKAYA

GÜMÜŞHANE  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Mevlüt Erten  
KUR’AN VE YORUM ss, 1-22
THE QUR’AN AND INTERPRETATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kurt  
İTİKADÎ MEZHEPLERİN OLUŞUM SERÜVENİ ss, 23-35
ADVENTURE OF THE FORMATION OF THE MAIN SCHOOLS OF FAITH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Çatak  
ARSLANZÂDE MUSTAFA EFENDİ VE “RİSÂLETÜN ŞERÎFETÜN FÎ BEYÂNİ’Ş-ŞERΑATİ VE’T-TARÎKATİ VE’L-HAKÎKAT” ADLI RİSALESİ ss, 36-44
ARSLANZÂDE MUSTAFA EFENDI AND HIS WORK CALLED “RİSÂLETÜN ŞERÎFETÜN FÎ BEYÂNİ’Ş-ŞERΑATİ VE’T-TARÎKATİ VE’L-HAKÎKAT"

Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut Şahin  
HZ. ÖMER’İN KUR’AN ANLAYIŞI VE YORUM YÖNTEMİ ss, 45-66
UMAR IBN AL-KHATTAB’S UNDERSTANDING AND INTERPRETATION OF THE QUR’AN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saffet Kartopu  
DİNİ YAŞAYIŞTA HAYATI SORGULAMA VE ANLAM ARAYIŞI ss, 67-90
QUESTIONING OF LIFE IN RELIGIOUS WAY OF LIFE AND MEANING SEARCH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ellek  
KUR’AN VE HADİS IŞIĞINDA İNSANLAR ARASI ANLAŞMAZLIKLARIN SULH YOLUYLA ÇÖZÜMÜ ss, 91-112
AMICABLE SETTLEMENT DISPUTES BETWEEN PEOPLE IN THE LIGHT OF QUR'AN AND HADITH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Yaşaroğlu  
ZEYDİYYE’NİN İMAMET GÖRÜŞÜ VE DİĞER BAZI MEZHEPLERLE İLİŞKİLERİ ss, 113-132
ZAIDIYYA OPINION OF IMAMATE AND ITS RELATIONS WITH OTHER SOME SECTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kayhan  
KUR'ÂN KISSALARININ İBADÂT BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ss, 133-186
BEEN UTILIZED THE STORIES OF QURAN FROM CONTEXT OF THE IBÂDAT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ellek  
İSLAM HUKUKUNDA MALLA İLGİLİ SULH ANLAŞMASI ss, 187-223
MAGISTRATE AGGREMENT ON FINANCIAL ISSUES OF ISLAMIC LAW

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Şentürk  
KUR’ÂN’DA BİR PASİF DİRENİŞ ÖYKÜSÜ: ASHÂB-I KEHF ss, 224-237
A STORY OF PASSIVE RESISTANCE IN QURAN: ASHAB AL-KAHF

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saffet Kartopu  
KAYGININ KADER ALGILARI İLE İLİŞKİSİ-(Kahramanmaraş Örneği) ss, 238-260
RELATION BETWEEN ANXIETY AND THE PERCEPTION OF PREDESTINATION-(A CASE STUDY IN THE TOWN OF KAHRAMANMARAŞ)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Maşallah Turan  
MAİDE 33-34 EKSENİNDE MUHAMMED ESED’İN SEMBOLİZM ALGISINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM ss, 261-273
IN THE CONTEXT OF 33-34 VERSES OF MAİDE SURA, A CRITICAL APPROACH ON THE PERCEPTION OF SYMBOLISM OF MUHAMMED ESED

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Karacelil  
KUR’ÂN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE GÖRE KUR’ÂN KURSLARININ EĞİTİM PROBLEMLERİ: ŞIRNAK İLİ ÖRNEĞİ ss, 274-295
THE PROBLEMS OF THE QURAN COURSES ACCORDING TO THE QURAN COURSE TEACHERS: A SAMPLE OF SIRNAK PROVINCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Kara  
VAHİDÎ VE TEFSÎRİNDEKİ METODU ss, 296-316
VAHIDI AND HIS COMMENTARY’S METHOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanifi Şahin  
ŞERİF EL-MURTEZÂ’NIN “HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA” RİSÂLESİ ss, 317-328


Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Richard Hartmann Çeviren: Adem Çatak  
ES-SÜLEMÎ’NİN RİSÂLETÜ’L-MELÂMETİYYESİ ss, 329-360


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed S. BAHAMMAM Çeviren: Faruk ÖZDEMİR  
İSLÂMÎ BİR PERSPEKTİFTEN UYKU ss, 361-375


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Mükerrem Pehlivan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İSLAM TEFSİR GELENEĞİNDE ÖZNELLİK- Mevlüt ERTEN ss, 376-381


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Çolak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ŞİHABEDDİN SÜHREVERDÎ HAYATI ESERLERİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI - Adem Çatak ss, 382-385


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri