English

Hızlı Erişim2 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇOLAK

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet KURBAN-Öğr. Gör. Berat SARIKAYA

GÜMÜŞHANE  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Hasan Kurt  
TAKLİDİ İMANIN TAHKİKİ İMANA DÖNÜŞMESİ ss, 1-15


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Sarıtaş  
ARİSTOTELES VE İSLAM FİLOZOFLARI BAĞLAMINDA İSKENDER AFRODÎSÎ’NİN METAFİZİĞE AİT GÖRÜŞLERİ ss, 16-44
ALEXANDER OF APHRODISIAS’ THE VIEWS BELONGING TO THE METAPHYSICS IN THE CONTEXT OF ARISTOTLE AND ISLAMIC PHILOSOPHERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil Halil  
هويتنا في ظل هيمنتهم ss, 45-62
OUR IDENTITY UNDER THEIR DOMINATES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Çatak  
ŞİHABÜDDİN EBÛ HAFS ÖMER B. MUHAMMED ES-SÜHREVERDÎ İLE ŞİHABÜDDİN YAHYA B. HABEŞ ES-SÜHREVERDÎ’NİN ESERLERİNİN KARIŞTIRILMASI ÜZERİNE ss, 63-81
ON THE CONFUSION OF THE WORKS OF SHIHAB AL-DIN ABU HAFS UMAR B. MUHAMMED AL-SUHRAWARDI WITH THOSE OF SHIHAB AL-DIN YAHYA B. HABASH AL-SUHRAWARDI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile Zehra Köroğlu  
TÜRKİYE’DE DİNİ HAYATIN İNCELENMESİ: BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM ss, 82-102
ANALYZING THE RELIGIOUS LIFE IN TURKEY: A HOLISTIC APPROACH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilmi Karaağaç  
İTİKÂDÎ MEZHEPLERDE İMAN-İSLAM İLİŞKİSİ ss, 103-120
RELATİON BETWEEN FAİTH AND ISLAM İN CREED-BASED SECTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kuzudişli  
FAZLUR RAHMAN’IN SÜNNET YORUMU ss, 121-140
FAZLUR RAHMAN’S INTERPRETATION OF SUNNAH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi Ünverdi  
KÂDÎ ABDULCABBÂR’DA İRÂDENİN AKTÖRLERİ VE İRÂDE ÖZGÜRLÜĞÜ ss, 141-158
FACTORS OF WİLLPOWER AND FREEDOM OF WİLLPOWER ACCORDİNG TO AL-QADI ABD AL-JABBAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir Kıyak  
HALK DİNDARLIĞI BAĞLAMINDA KUTSAL MEKÂN ANLAYIŞI –Baskil Örneği- ss, 159-181
UNDERSTANDING OF SACRED SPACE IN THE CONTEXT OF PUBLIC RELIGIOUSNESS-İnstance of Baskil-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Tanrıverdi  
IMMANUEL KANT’IN İMAN ANLAYIŞI ss, 182-218
KANT'S UNDERSTANDING OF FAITH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Çatak  
MU‘ÎNÜ’L-MÜRÎD’DE ALLAH TASAVVURU VE KUR’AN’DAN TEMELLERİ ss, 219-244
THE CONCEPT OF ALLAH IN MU‘ÎNÜ'L-MÜRÎD AND ITS REFERENCES FROM QUR’AN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Altuntaş  
HAK DİNİ KUR’AN DİLİ TEFSİRİ’NDE ŞURA KAVRAMININ ELE ALINIŞI ss, 245-264
THE HANDLING OF CONSULTATİON TERM AT “HAK DINI KUR’AN DILI”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmad Al Saadi  
الملكية العامة في الإسلام نظرة فقهيَّة تأصيلية ss, 265-286
THE PUBLIC PROPERTY IN ISLAM A JURISPRUDENTIAL GROUNDING LOOK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynel Abidin Aydın  
HZ. PEYGAMBER’İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ ss, 287-307
THE ISSUE OF THAT THE PROPHET IS UMMÎ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

İbn Receb el-Hanbelî Çeviren: Fetullah YILMAZ  
KELİME-İ TEVHÎDİ YAŞAMAK ss, 308-335


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Bilal Deliser  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÇAĞDAŞ DÖNEMDE KUR’ AN’A VE TEFSİRE NE OLDU?-Mehmet PAÇACI ss, 336-338


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri