English

Hızlı Erişim13 . SayıEditör
Doç. Dr. Saffet KARTOPU

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Harun GEÇER, Arş. Gör. Hızır HACIKELEŞOĞLU

Gümüşhane  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Zafer Erginli  
ORYANTALİZM İLE MİSTİSİZM ARASINDA BATI DÜNYASINDA TASAVVUFA BAKIŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNE ss, 1-35
BETWEEN ORIANTALİSM AND MYSTICISM THE VIEWS TO TASAWWUF IN THE WESTERN WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.428
Özet | Abstract | Tam Metin |

Huriye Martı  
İSLAMOFOBİ VE AVRUPA’DA MÜSLÜMAN KADIN İMAJI ss, 36-46
Islamophobia and Muslim Woman Image in Europe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan Taşcı  
İSLAM ÖNCESİ ARAP FATALİZM’İNİN İSLAM SONRASI ÖZGÜR DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ ss, 47-54
INFLUENCE OF FATALISM OF THE PREISLAMIC ARABS ON THE DEVELOPMENT OF THE FREETHOUGHT AFTER ISLAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Refik KASIM İsa Çelik Lokman BEDİR  
“RABBİNİN HUZURUNDA DURMAKTAN KORKANLARA İKİ CENNET VARDIR” (RAHMAN: 55/46) ÂYETİNİN MANASI, MAKSADI VE KISA BİR TEFSİRİ ss, 55-80
THE MEANING, THE PURPOSE AND A SHORT COMMENTARY OF THE VERSE OF “BUT FOR THOSE WHO OF THEIR SUSTAINERS PRESENCE STAND IN FEAR, TWO GARDENS [OF PARADISE ARE READIED]” (RAHMAN: 55/46)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Altuntaş  
KUR’AN’DA İNSANIN SALİH OLMA SÜRECİ ss, 81-113
THE PROCESS OF BEING PEOPLE IN QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dessouki İbrahim Mohamed İbrahim  
ديوان ( ارفع رأسك عالية ) لحلمي سالم دراسة أسلوبية ss, 114-139
A METHODOLOGICAL READING IN THE POETRY COLLECTION (RAISE YOUR HEAD HIGH) FOR HALIM SALEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Arslan  
MODERN ARAP ROMANI VE SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA “ŞAKKATU’L-HURRİYE” ROMANI ss, 140-162
THE NOVEL “SHAKKATU’L-HURRIYYAH” IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP OF POLITICIAL AND MODERN ARAP NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvehhab Gözün Yavuz Köktaş  
SÜNNET VE BİD’ATIN MAHİYETİNE FARKLI BİR BAKIŞ ss, 163-184
A DIFFERENT VIEW TO CONTENT OF SUNNAH AND BID’AH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim Malkoç  
MUĞÎRE B. ŞU'BE'NİN HADİS RİVAYETİNDEKİ YERİ ss, 185-219
MUGHIRA IBN SHU'BA'S POSITION IN THE TRANSMISSION OF HADITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.449
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HZ. PEYGAMBER VE GAYB ss, 220-226
(İsrafil Balcı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2014, 224 S.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.455
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Karadeniz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FELSEFE TIP VE TARİH: TABAKÂT LİTERATÜRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME ss, 227-231
(Editör: Mustakim Arıcı, İstanbul: Klasik Yayınları, 2014, 346 s.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri