English

Hızlı Erişim12 . SayıEditör
Doç. Dr. Saffet KARTOPU

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Harun GEÇER / Arş. Gör. Hızır HACIKELEŞOĞLU

Gümüşhane  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Harun Geçer /Celâleddin Çelik  
KADININ ÇALIŞMA HAYATINA GİRMESİYLE OLUŞAN AİLE İÇİ ROLLER SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM VE DİN İLİŞKİSİ (NİĞDE ÖRNEĞİ) ss, 1-30
THE CHANGE OF ROLES SYSTEM IN FAMILY DOMESTIC AND RELIGION RELATIONS CAUSED BY THE ENTRY OF WOMEN INTO BUSINESS LIFE (A CASE STUDY IN THE TOWN OF NIĞDE )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nizamettin Karataş  
KEMALEDDİN İBN-İ HÜMAM'IN AKIL NAKİL ANLAYIŞI ss, 31-67
THE UNDERSTANDİNG OF REASON AND REVELATİON (NAQİL) OF IBN HUMAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat Sarıkaya /Zeynep Şeren  
İNSAN SORUMLULUĞU VE FİİLLERİNE ETKİSİ BAĞLAMINDA SABIR VE TEVEKKÜL KAVRAMLARI ss, 68-88
THE EFFECT OF THE CONCEPTS OF PATIENCE AND CONFİDENCE ON HUMAN RESPONSIBILITY AND THEIR ACTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar Bekiroğlu  
KUŞEYRÎ’NİN LETÂİF’İNDE İŞÂRÎ ANLAM DÜNYASI ss, 89-119
SUFISTIC MEANING WORLD, ACCORDING TO LETÂIF of EL-KUŞEYRÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Narol  
حصـن الايــات العــظام في تفسيــر اوائــل ســـورة الأَنـــعام للعطوفي تحـــقيــــق ودراســــــــة ss, 120-140
Hızır b. Mahmud Atofy and his work, Hısnü’l-Âyâti’l-‘İzâm fî Tefsîr-i Evâil-i Sûreti’l-En‘âm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.417
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Arslan  
AHMET RIZA HUHU’NUN “GADETU UMMİ’L-KUR” ÖYKÜSÜNDE “ARAP KADINI ÜZERİNDEKİ SOSYAL BASKI” İZLEĞİ ss, 141-173
THE THEME of "SOCIAL PRESSURE ON THE ARAB WOMAN" IN THE STORY "GADETU UMMI'L-KURA" FOR AHMET RIZA HUHU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Selim İPEK  
EMEVİLER DÖNEMİNDE VAAZ VE DİNÎ KISSA ss, 174-180
THE SERMON AND RELİGİOUS STORY İN THE UMAYYAD PERİOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hafel Alyounes  
دَالِيَّةُ عَلْقَمَةَ الخَولَانيّ ويتيمتُهُ تحقيق ودراسة ss, 181-212
ALQAMAH ALKHAWLANY'S DALIA &YATEMAH INVESTIGATION AND STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohamad Al Ahmad  
الوعي النقدي العربي بالمكوّنات السردية في الرواية السورية ss, 213-234
CRITICAL CONSCIOUSNESS OF THE ARAB NARRATIVE COMPONENTS IN THE SYRIAN NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Dagci Abdullah; Kartopu Saffet Çeviren: Dagci Abdullah; Kartopu Saffet  
Üniversite Öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem Üzerine Metaforik Bir Araştırma ss, 235-253

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kimliksiz Hakikatler ss, 254-259

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Arif Oran  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sûfî ve Şiir Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası Yazar: Mahmud Erol Kılıç İnsan Yayınları, İstanbul, 2012, 208 ss, 260-264

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Vural  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme -II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu 03-04 Mayıs 2017 Ankara- ss, 265-272

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri