English

Hızlı Erişim11 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

GÜMÜŞHANE  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Zafer Erginli  
TASAVVUFÎ DÜŞÜNCENİN KURULUŞ ASRINDA BAĞDAT SÛFÎ ÇEVRELERİNİN TEMEL TERMİNOLOJİK ZEMİNE TOPLU BİR BAKIŞ ss, 1-33
AN OVERVIEW OF BASIC TERMINOLOGICAL GROUND IN THE CIRCLE OF BAGHDAD SUFIS IN THE CENTURY WHICH SUFI THOUGHT WAS ESTABLISHED

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan Taşcı  
BALKANLARDA KELAM İLMİNİN GELİŞİMİ -ÖNE ÇIKAN KELAMCILAR- ss, 34-40
THE DEVELOPMENT OF THE KALĀM IN BALKANS-THE BALKANS MUTAKALLIMÛN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Yazıcı  
İBN TEYMİYYE’NİN BAZI KELÂMÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI ( I ) ss, 41-58
IBN TAYMIYAH'S APPROACH TO SOME THEOLOGICAL CONCEPTS ( I )

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Yazıcı  
İBN TEYMİYYE’NİN BAZI KELÂMÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI ( II ) ss, 59-74
IBN TAYMIYAH'S APPROACH TO SOME THEOLOGICAL CONCEPTS ( II )

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Badem  
MODERN VERGİ VE KLASİK ZEKÂT ANLAYIŞI ÜZERİNE TAHLİLLER ss, 75-91
ANALYSIS OF MODERN TAXES AND CLASSIC ZAKAT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah Denizer  
İŞÂRÎ TEFSİRLERDEKİ KISSA VE MESEL YORUMLARINDA İʻTİBÂR / ANALOJİ YÖNTEMİ: İSMAİL HAKKI BURSEVÎ ÖRNEĞİ ss, 92-114
THE ANALOGY METHOD AT QUR’ĀNIC STORIES AND PARABLES IN THE ESOTERIC INTERPRETATION: EXAMPLE OF ISMAIL HAKKI BURSEVI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim Fettahoğlu  
MISIRLI YAZAR MAHMÛD TÂHİR LÂŞÎN’İN “KÖYDE OLANLAR” ADLI HİKÂYESİNİN TAHLİLİ ss, 115-121
EGYPTIAN AUTHOR MAHMÛD TÂHİR LÂSHÎN’S STORY “KÖYDE OLANLAR” AND IT’S ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Muhammad Tahir KHALILY Çeviren: Orhan Gürsu, Musa Alçın  
ŞEMA YAPILANDIRMASI VE ŞEMA TEDAVİSİ: İSLÂMÎ BAKIŞ AÇISINDAN ŞEMA ODAKLI TERAPİ İÇİN BİR ÖRNEK OLGU ss, 122-129


Özet | Abstract | Tam Metin |

Khalil AYOUB Çeviren: Süleyman Narol  
KUR’AN VE HADİSLERDE “MATAR” VE “ĞAYS” KELİMELERİ -FİLOLOJİK BİR ÇALIŞMA- ss, 130-146


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KÂDI ABDÜLCEBBAR'DA NEDENSELLİK KURAMI ss, 147-151


Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban Karasakal  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MİTOLOJİ KUR’AN KISSALARI VE TARİHİ GERÇEKLİK ss, 152-154
MYTHOLOGY THE NARRATIVES OF THE QUR’AN AND HISTORICAL REALITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri