English

Hızlı Erişim10 . SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Berat SARIKAYA

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

Gümüşhane  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMakale /Manuscript

Özcan Taşcı  
FARKLI KÜLTÜRLERLE BİRLİKTE YAŞAMA ANLAYIŞININ GELİŞİMİNE KELAMCILARIN KATKILARI Katkıları ss, 1-9
THE CONTRIBUTION OF MUSLIM THEOLOGIANS/MUTAKALLIMUN ON THE DEVELOPMENT OF COEXISTENCE IN DIFFERENT CULTURS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Göktepe  
MUHAMMED NURİ B. ALİ EL-ŞİRVÂNÎ'NİN MUKADDİME Fİ BEYÂNİ'L-FIRAKİ'L MUHTELİFE ADLI ESERİ VE İSLAM MEZHEPLERİNİ TASNİF METODOLOJİSİ ss, 10-25
MUHAMMED NURI B. ALI EL-SHIRWANY'S BOOK CALLED MUKADDIME FI BEYANI'L-FIRAKI'L MUHTELIFE AND CLASSIFICATION METHODOLOGY OF ISLAMIC SECTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol Yıldırım Rafeq Hamood Najı Qasem  
KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ EFENDİ’NİN RÜYA KAVRAMI VE RÜYA YORUMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ss, 26-62
SULEYMAN SHEIK EFFENDI’S CONCEPT OF DREAM AND HIS ARGUEMENTS ON DREAM ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim Fettahoğlu  
SURİYELİ YAZAR ZEKERİYYÂ TÂMİR’İN “ONUNCU GÜNDE KAPLANLAR” ADLI HİKÂYESİ VE TAHLİLİ ss, 63-74
SYRIAN AUTHOR ZEKERİYÂ TÂMİRS STORY “ONUNCU GÜNDE KAPLANLAR” AND IT’S ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alam Khan  
THE SUSPICION ABOUT IMAM MUSLIM’S INDULGENCE & JUYNBOLL’S THEORY OF DIVE ss, 75-85
THE SUSPICION ABOUT IMAM MUSLIM’S INDULGENCE & JUYNBOLL’S THEORY OF DIVE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol Yıldırım Rafeq Hamood Najı Qasem  
KIRIMLI SELİM BABA VE BAZI KUR’ÂN ÂYETLERİNE YÖNELİK TASAVVUFÎ YORUMLARI ss, 86-106
CRIMEAN SELİM BABA AND HIS SOFISTIC COMMENTS ON SOME VERSES OF THE QORAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviri /Translation

Menhel Yahya İsmail Çeviren: Emel Yavuzoğlu Ergin  
ZÜHRÎ’NİN TEFSİR VE ULÛMU’L-KUR’AN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ss, 107-139
VIEWS OF AL- ZAHRY IN THE INTERPRETATION AND SCIENCE QURAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kitap Tanıtımı/Book Review.

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahlak hakikat ve Kimlik -İslam Kelamında Ahlak Problemi- ss, 140-145
Ahlak hakikat ve Kimlik -İslam Kelamında Ahlak Problemi-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan Taşcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Başlangıcından Günümüze Kadar İslam Felsefesi ss, 146-147
Islamische Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan Taşcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ortaçağda İslam Felsefesi ss, 148-149
Islamische Phislosophie im Mittelalter

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin CENGİZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: el-Beyt (Rihab Muslim ve Tahsin Deliçay, Erva Yayıncılık, Ankara 2015, s. 64.) ss, 150-152
el-Beyt (Rihab Muslim ve Tahsin Deliçay, Erva Yayıncılık, Ankara 2015, s. 64.)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıddık Ağçoban  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmet Yesevi'nin İzini Sürmek: Küresel Bir Uzlaşı, Hoşgörü ve Dayanışma Arayışı (5.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi,13-15 Nisan 2016, Kazakistan) ss, 153-156
Ahmet Yesevi'nin İzini Sürmek: Küresel Bir Uzlaşı, Hoşgörü ve Dayanışma Arayışı (5.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi,13-15 Nisan 2016, Kazakistan)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri