Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSon SayıEditor
Doç. Dr. Saffet KARTOPU

Assistant Editor
Arş. Gör. Harun GEÇER, Arş. Gör. Hızır HACIKELEŞOĞLU

Gümüşhane  2018

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Zafer Erginli 1  
ORYANTALİZM İLE MİSTİSİZM ARASINDA BATI DÜNYASINDA TASAVVUFA BAKIŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNE Ss, 1-35
BETWEEN ORIANTALİSM AND MYSTICISM THE VIEWS TO TASAWWUF IN THE WESTERN WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.428
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HZ. PEYGAMBER VE GAYB Ss, 220-226
(İsrafil Balcı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2014, 224 S.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.455
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan Karadeniz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FELSEFE TIP VE TARİH: TABAKÂT LİTERATÜRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 227-231
(Editör: Mustakim Arıcı, İstanbul: Klasik Yayınları, 2014, 346 s.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.456
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Huriye Martı 1  
İSLAMOFOBİ VE AVRUPA’DA MÜSLÜMAN KADIN İMAJI Ss, 36-46
Islamophobia and Muslim Woman Image in Europe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.447
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özcan Taşcı 1  
İSLAM ÖNCESİ ARAP FATALİZM’İNİN İSLAM SONRASI ÖZGÜR DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ Ss, 47-54
INFLUENCE OF FATALISM OF THE PREISLAMIC ARABS ON THE DEVELOPMENT OF THE FREETHOUGHT AFTER ISLAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.451
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Refik KASIM İsa Çelik Lokman BEDİR 1  
“RABBİNİN HUZURUNDA DURMAKTAN KORKANLARA İKİ CENNET VARDIR” (RAHMAN: 55/46) ÂYETİNİN MANASI, MAKSADI VE KISA BİR TEFSİRİ Ss, 55-80
THE MEANING, THE PURPOSE AND A SHORT COMMENTARY OF THE VERSE OF “BUT FOR THOSE WHO OF THEIR SUSTAINERS PRESENCE STAND IN FEAR, TWO GARDENS [OF PARADISE ARE READIED]” (RAHMAN: 55/46)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.454
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman Altuntaş 1  
KUR’AN’DA İNSANIN SALİH OLMA SÜRECİ Ss, 81-113
THE PROCESS OF BEING PEOPLE IN QUR'AN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.450
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dessouki İbrahim Mohamed İbrahim 1  
ديوان ( ارفع رأسك عالية ) لحلمي سالم دراسة أسلوبية Ss, 114-139
A METHODOLOGICAL READING IN THE POETRY COLLECTION (RAISE YOUR HEAD HIGH) FOR HALIM SALEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.404
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan Arslan 1  
MODERN ARAP ROMANI VE SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA “ŞAKKATU’L-HURRİYE” ROMANI Ss, 140-162
THE NOVEL “SHAKKATU’L-HURRIYYAH” IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP OF POLITICIAL AND MODERN ARAP NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.433
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulvehhab Gözün Yavuz Köktaş 1  
SÜNNET VE BİD’ATIN MAHİYETİNE FARKLI BİR BAKIŞ Ss, 163-184
A DIFFERENT VIEW TO CONTENT OF SUNNAH AND BID’AH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.444
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulkerim Malkoç 0  
MUĞÎRE B. ŞU'BE'NİN HADİS RİVAYETİNDEKİ YERİ Ss, 185-219
MUGHIRA IBN SHU'BA'S POSITION IN THE TRANSMISSION OF HADITH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.449
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Phone :0 456 2337425 Dahili: 1965 Fax :
Email :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri