Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSon SayıEditor
Doç. Dr. Saffet KARTOPU

Assistant Editor
Arş. Gör. Harun GEÇER / Arş. Gör. Hızır HACIKELEŞOĞLU

Gümüşhane  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note


Dagci Abdullah; Kartopu Saffet Translator: Dagci Abdullah; Kartopu Saffet  
Üniversite Öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’e Yönelik Algıları: Müslüman-Türk Örneklem Üzerine Metaforik Bir Araştırma Ss, 235-253

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.419
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun Geçer /Celâleddin Çelik 1  
KADININ ÇALIŞMA HAYATINA GİRMESİYLE OLUŞAN AİLE İÇİ ROLLER SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM VE DİN İLİŞKİSİ (NİĞDE ÖRNEĞİ) Ss, 1-30
THE CHANGE OF ROLES SYSTEM IN FAMILY DOMESTIC AND RELIGION RELATIONS CAUSED BY THE ENTRY OF WOMEN INTO BUSINESS LIFE (A CASE STUDY IN THE TOWN OF NIĞDE )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.423
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Aydın  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kimliksiz Hakikatler Ss, 254-259

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.427
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nizamettin Karataş 1  
KEMALEDDİN İBN-İ HÜMAM'IN AKIL NAKİL ANLAYIŞI Ss, 31-67
THE UNDERSTANDİNG OF REASON AND REVELATİON (NAQİL) OF IBN HUMAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.391
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Arif Oran  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sûfî ve Şiir Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası Yazar: Mahmud Erol Kılıç İnsan Yayınları, İstanbul, 2012, 208 Ss, 260-264

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.396
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Vural  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme -II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu 03-04 Mayıs 2017 Ankara- Ss, 265-272

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.418
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Berat Sarıkaya /Zeynep Şeren 1  
İNSAN SORUMLULUĞU VE FİİLLERİNE ETKİSİ BAĞLAMINDA SABIR VE TEVEKKÜL KAVRAMLARI Ss, 68-88
THE EFFECT OF THE CONCEPTS OF PATIENCE AND CONFİDENCE ON HUMAN RESPONSIBILITY AND THEIR ACTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.421
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Haydar Bekiroğlu 1  
KUŞEYRÎ’NİN LETÂİF’İNDE İŞÂRÎ ANLAM DÜNYASI Ss, 89-119
SUFISTIC MEANING WORLD, ACCORDING TO LETÂIF of EL-KUŞEYRÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.430
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Narol 1  
حصـن الايــات العــظام في تفسيــر اوائــل ســـورة الأَنـــعام للعطوفي تحـــقيــــق ودراســــــــة Ss, 120-140
Hızır b. Mahmud Atofy and his work, Hısnü’l-Âyâti’l-‘İzâm fî Tefsîr-i Evâil-i Sûreti’l-En‘âm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.417
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan Arslan 1  
AHMET RIZA HUHU’NUN “GADETU UMMİ’L-KUR” ÖYKÜSÜNDE “ARAP KADINI ÜZERİNDEKİ SOSYAL BASKI” İZLEĞİ Ss, 141-173
THE THEME of "SOCIAL PRESSURE ON THE ARAB WOMAN" IN THE STORY "GADETU UMMI'L-KURA" FOR AHMET RIZA HUHU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.420
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Selim İPEK 0  
EMEVİLER DÖNEMİNDE VAAZ VE DİNÎ KISSA Ss, 174-180
THE SERMON AND RELİGİOUS STORY İN THE UMAYYAD PERİOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.416
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hafel Alyounes 1  
دَالِيَّةُ عَلْقَمَةَ الخَولَانيّ ويتيمتُهُ تحقيق ودراسة Ss, 181-212
ALQAMAH ALKHAWLANY'S DALIA &YATEMAH INVESTIGATION AND STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.395
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mohamad Al Ahmad 1  
الوعي النقدي العربي بالمكوّنات السردية في الرواية السورية Ss, 213-234
CRITICAL CONSCIOUSNESS OF THE ARAB NARRATIVE COMPONENTS IN THE SYRIAN NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25228/gifad.357
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Phone :0 456 2337425 Dahili: 1965 Fax :
Email :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri