English

Hızlı ErişimİSLAM ÖNCESİ ARAP FATALİZM’İNİN İSLAM SONRASI ÖZGÜR DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ
(INFLUENCE OF FATALISM OF THE PREISLAMIC ARABS ON THE DEVELOPMENT OF THE FREETHOUGHT AFTER ISLAM )

Yazar : Özcan Taşcı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 47-54


Özet
İslam öncesi Arap toplumunun inanç sisteminin Kur’an’ın anlaşılması boyutunda geçmişten günümüze uzanan tarihsel süreç içerisinde Müslüman araştırmacılar tarafından Ehl-i kitab’a nazaran yeterince araştırılmadığı ve önemsenmediği tespit edilmektedir. Bu durum Kur’an’ın tefsir ve yorum anlayışının büyük oranda İsrailiyyât’a teslim edilmesi gibi olumsuz bir olguyla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. Oysa İslam’ın daha ilk asırlarında ortaya çıkan birçok itikadî-sosyal sorunların asıl sebeplerinin İslam öncesi Arap toplumunun gelenek ve inançları bilinmeden günümüz açısından anlaşılmasının mümkün olmadığı bilinen bir gerçektir. İşte bu makalede İslam öncesi Arap toplumunun daha ziyade Fatalist/Cebrî anlayışlarının İslam sonrası Müslüman toplumda özgürlük anlayışı açısından hangi sonuçlar ortaya çıkardığına dair kısa bir inceleme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Fatalizm, Kaderiyye, Özgür Düşünce, İsrailiyyât

Abstract
It is well known that the faith and the structure of belief of the preislamic Arabs according to the Ahl al-Kıtab in the historical period were'nt studied well. One of the important results of this that in the Exegesis (tafsır) and the Interpretation (ta’wıl) of the Qor’an had to needed to the Quellen of the Jews and the Christian (Israılıyyât). Altough it is well known too that the many problems, which were after Islam within the Arabs came up, can not understand withought knowing the Tradition and Credos of the Arabs before Islam. This article analyses especially the influence of the fatalism of the preislamic Arabs on the development of the Freethought among the Muslims after Islam.

Keywords
Fatalism, Qadarıyyah, Freethought, Israılıyyât

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri