English

Hızlı ErişimMUĞÎRE B. ŞU'BE'NİN HADİS RİVAYETİNDEKİ YERİ
(MUGHIRA IBN SHU'BA'S POSITION IN THE TRANSMISSION OF HADITH )

Yazar : Abdulkerim Malkoç    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 185-219


Özet
Bu çalışmada, hadis rivayet zincirinin ilk halkası olan ashâb-ı kirâmdan Muğîre b. Şu'be'nin hayatı ve rivayetleri ele alınmıştır. Bu çerçevede, hayatı yanında Kütüb-i Tis'a'daki rivayetleri ve bunların konuları tesbit edilmiştir. Çalışma Giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte ana hatlarıyla sahâbe ve hadis rivayetinden bahsedilmektedir. Ardından ilk bölümde Muğîre b. Şu'be'nin hayatına ilaveten hakkındaki bazı iddiaların değerlendirilmesine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise hadis ilmindeki yeri başlığı altında ravileri ve rivayetleri incelenmiştir. Muğire b. Şu'be'nin gibi bir şahsiyetin daha iyi tanınmasına katkı sağlaması çalışmanın hedefidir.

Anahtar Kelimeler
Sahâbe, Muğîre b. Şu'be, Hadis Rivayeti

Abstract
This study deals with the life and narrations of the distinguished Sahabah Mughira ibn Shu’ba, who forms the first ring of a Hadith narration chain. In this context, with the use of the nine canonical collections, Mughira ibn Shu’ba’s narrations and its subjects were determined and identified. The study constitutes of two sections and an introduction. The introduction touches upon the Sahabah and Hadith tradition in general. Section one, in addition to his life, provides an evaluation of some claims made against him. Section two, under the title of his position in the Science of Hadith sees an examination of his narrators and narrated traditions. Promoting a better recognition of a unique personality that is Mughira ibn Shu’ba, is the aim of this study.

Keywords
Sahabah, Mughira ibn Shu'ba, Hadith (Prophetic) Tradition

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri