English

Hızlı ErişimİSLAMOFOBİ VE AVRUPA’DA MÜSLÜMAN KADIN İMAJI
(Islamophobia and Muslim Woman Image in Europe )

Yazar : Huriye Martı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 36-46


Özet
Avrupa’da Müslüman kadın varlığı, “Müslüman” olmanın “kadın” olmakla buluştuğu noktaya tekabül etmekte ve birtakım hassasiyetleri, sorun ve sorumlulukları bünyesinde barındırmaktadır. Son yüzyılın Avrupa’sında Müslüman kadının konum ve kimlik arayışı sancılı biçimde devam etmiş, “misafir işçinin evden çıkmayan eşi” sıfatıyla başlayan serüven, kuşaktan kuşağa yaşanan sosyo-kültürel değişimlerle bugüne ulaşmıştır. Bu çalışmada, İslamofobinin etkisi altındaki önyargılı ve agresif tutumlardan arınarak Müslüman kadını tüm gerçekliğiyle görebilmenin imkânı tartışılmıştır. “Sağlıklı bir Müslüman kadın imgesi Avrupa ortamında nasıl hayat bulabilir?” sorusuna cevap aranmış, bu konuda siyasilere, entelektüellere, Müslüman topluma ve Avrupa halklarına düşen sorumluluklar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kadın, Müslüman, Avrupa, İslamofobi

Abstract
The presence of Muslim woman in Europe corresponds to the meeting of being “Muslim” with being “woman” and involves some sensitivities, problems and responsibilities. During the last century in Europe, the position and identity seeking process of Muslim woman continued in a painful way, and the adventure began with the attribution of “non-outgoing wife of the guest worker” and reached today with some socio-cultural shifts experienced from generation to generation. In this study, the possibility of evaluating Muslim woman with all reality is discussed by being clarified from prejudiced and aggressive behaviors under the effect of Islamophobia. An answer to “How can a healthy Muslim woman image invigorate in Europe?” question is searched, and the responsibilities of politicians, intellectuals, Muslim society and Europe nations about this subject are mentioned.

Keywords
Woman, Muslim, Europe, Islamophobia

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri