English

Hızlı ErişimMODERN ARAP ROMANI VE SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA “ŞAKKATU’L-HURRİYE” ROMANI
(THE NOVEL “SHAKKATU’L-HURRIYYAH” IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP OF POLITICIAL AND MODERN ARAP NOVEL )

Yazar : Adnan Arslan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 140-162


Özet
Modern Arap romanının siyasetle olan ilişkisi, I. Dünya Savaşı sonrası mandater rejimlerin yerini alan Arap ülkelerinin kurulmasıyla zirveye çıkmıştır. Bu dönemde yazılan Arap romanında romantizmden ziyade gerçekçiliğin izleri belirgin bir şekilde görünmektedir. Yaşanan siyasi olaylar, düşünce çatışmaları Arap romanında yerini almıştır. Gazi Abdurrahman el-Kusaybî, iş hayatı öncesi Bahreyn, Mısır ve Amerika’da eğitim görmüş; iş hayatında da akademisyenlik, dekanlık, bakanlık ve büyükelçilik gibi üst düzey makamlarda görev almış Suudi Arabistanlı bir şair ve romancıdır. Yazmış olduğu serbest şiirleriyle ün kazanmış olan el-Kusaybî’nin Şakkatu’l-hurriye romanı onun siyasi ve edebi kişiliğini bir araya getiren, dönemin Ortadoğu’sunun siyasal ve düşünsel gelişmelerine dikkat çeken bir eseridir.

Anahtar Kelimeler
Modern Arap Romanı, siyaset, roman, Ortadoğu, Gazi Abdurrahman el-Kusaybî

Abstract
The relationship of modern Arabic novel to politics has been summitized by the establishment of Arab countries that have followed mandatory regimes after World War I. In the Arab novel written during this period, traces of realism from romance seem to be evident. Experienced political events, conflicts of thought took place in Arab novel. Gazi Abdurrahman al-Kusaybî was educated in Bahrain, Egypt and America before his working life; He Is a poet and novelist in Saudi Arabia who has worked in senior positions such as academics, deanship, ministry and embassy in business life. Al-Qusaybî's Shakkat al-hurriye novel, which has gained fame with its free poetry that he wrote, is a work that draws attention to the political and intellectual developments of the Middle Ages of the period, bringing together his political and literary personality.

Keywords
Modern Arabic Novel, politica, novel, The Middle East, Qazi Abdurrahman el-Qusaibi

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri