English

Hızlı ErişimKUŞEYRÎ’NİN LETÂİF’İNDE İŞÂRÎ ANLAM DÜNYASI
(SUFISTIC MEANING WORLD, ACCORDING TO LETÂIF of EL-KUŞEYRÎ )

Yazar : Haydar Bekiroğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 6
Sayı : 12
Sayfa : 89-119


Özet
Tefsirin Tasavvufla buluştuğu noktada karşımıza çıkan işârî tefsir geleneğinin öncü ve en güçlü simalarından biri, Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî’dir. Onun Letâifü’l-işârât isimli tefsiri, bilginin ancak Kur’an ve Sünnet temelinde meşruiyet kazanabileceği ilkesini benimseyen ve Ehl-i Sünnet çizgisine riayet eden mutedil yapısıyla, zâhirî ve bâtınî anlam dengesini koruyan örnek bir eser olarak kabul görmektedir. Bu makale, Letâif’te rivayet ve dirayet tefsirine dair usullere de yer veren Kuşeyrî’nin ağırlıklı olarak kullandığı işârî metodu incelemektedir. Bu bağlamda onun tasavvufî ıstılahları âyetlerle destekleme gayreti; sûfîlerin bilgi kaynakları, hâl ve makamları hakkında tefsir aracılığıyla getirdiği izahlar; kıssaları, kevnî âyetleri ve ahkâm âyetlerini sûfî diliyle yorumlaması örneklerle ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kuşeyrî, Letâif, işârî tefsir

Abstract
Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî is one of the leading and powerful characters of the sufistic interpretation tradition where interpretation meets sufism. His interpretation work, Letâifü’l-işârât, adopts the idea that knowledge can only be legitimate on the basis of Quran and Tradition and is recognized as an exemplary work in its conservation of the external and internal balance of the meaning with its moderate structure within the lines of Followers of Tradition. This study investigates the sufistic method which Kuşeyrî often uses along with the methods following the hearsay and wisdom interpretation styles in his work, Letâif. In this context, his effort to support sufist terms with verses; his explanations to information sources of sufism, their status and position through interpretation; and his interpretation of anecdotes, verses about creation and verses about rules will be addressed with examples

Keywords
el-Kuşeyrî, Letâif, Sufistic İnterpretation.

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri