English

Hızlı ErişimORYANTALİZM İLE MİSTİSİZM ARASINDA BATI DÜNYASINDA TASAVVUFA BAKIŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNE
(BETWEEN ORIANTALİSM AND MYSTICISM THE VIEWS TO TASAWWUF IN THE WESTERN WORLD )

Yazar : Zafer Erginli    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 1-35


Özet
Batı dünyasında tasavvufa bakış tek bir tarzla sınırlanamaz. Ancak oryantalizm ve mistisizm bu tarzların iki ana damarı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu iki damarın birbirinden uzaklaştığı ve bazen de birbiriyle iç içe geçtiği örnekler göze çarpmaktadır. Bu çalışma, konuyla ilgili yapılmış çalışmalardan hareketle bu iki damar arasındaki ilişkileri görmek için tasarlanmıştır. Saf oryantalist ve saf mistik bakış açılarından başka, bunların zaman zaman iç içe geçtiği bakışların da olması dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler
Tasavvuf, Batı Dünyası, oryantalizm, mistisizm, İslâmlaşma, ihtidâ

Abstract
In the Western world, the view of mysticism can not be limited in one way. However, orientalism and mysticism are the two main arteries of these styles. These two vessels are moving away from each other and sometimes intertwined with each other. This study is designed to see the relationship between these two vessels, based on the work on the subject. Apart from the pure orientalist and purely mystical glances, it is striking that they also have glances from time to time.

Keywords
Tasawwuf (Islamic mysticism), Western world, orientalism, mysticism, Islamization,

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri