English

Hızlı ErişimİNSAN SORUMLULUĞU VE FİİLLERİNE ETKİSİ BAĞLAMINDA SABIR VE TEVEKKÜL KAVRAMLARI
(THE EFFECT OF THE CONCEPTS OF PATIENCE AND CONFİDENCE ON HUMAN RESPONSIBILITY AND THEIR ACTIONS )

Yazar : Berat Sarıkaya  /Zeynep Şeren  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 6
Sayı : 12
Sayfa : 68-88


Özet
Arap toplumunun yaşadığı coğrafyaya indirilmiş olan Kur’an, o toplumun kullandığı dil ile indirilmiştir. Bazı kavramlar toplumda kullanıldığı gibi Kur’an’da yer bulurken, bazılarına ise yeni anlamlar yüklenmiştir. Tevhid dini olan İslam’ın mesajı bu Kur’anî kavramlar etrafında şekillenmiştir. Ancak tarihi süreç içerisinde bazı kavramlar aslî anlamlarından uzaklaşmışlardır. Sabır ve tevekkül kavramları da bu akıbete maruz kalan kavramlardandır. Bu iki kavramın yanlış anlaşılması, insanı atalete ve çaresizliğe sürüklemiştir. Bunun sonucunda insanların bir kısmı cebrî bir kader anlayışına sahip olarak çalışmayı, gayreti ve zorluklarla mücadele etmeyi terk etmişler, zulme rıza göstermeyi, haksızlığa boyun eğmeyi ve miskinliği tercih etmişlerdir. Bu çalışma, anlam kaymasına uğrayarak insanların kendi irade ve sorumluluklarını bir kenara bırakmalarına sebep olan sabır ve tevekkül kavramlarının aslî anlamlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sabır, Tevekkül, İman, Tevhid, Sorumluluk

Abstract
The Qur'an has been sent down to the region where the Arab society lived, has been sent down with the language used by that the community. While some concepts have been used in the Qur'an just as in the society, some others have had new meanings. The message of Islam, the religion of Tawheed, has been shaped around these Qur'anic concepts. However, in the historical process, some concepts have moved away from their original meanings by semantic shift. The concepts of patience and confidence are also concepts that are exposed to this outcome. The misunderstanding of these two concepts has dragged the human being to indolence and helplessness. As a result of this, some of the people with an consideration of a fatalistic destiny, have abandoned their ability to work, effort and struggle with difficulties. They preferred to accept the persecution, to submit the injustice and to indolence. This study aims to determine the essential meanings of the concepts of patience and confidence that causes people to leave their will and responsibilities by semantic shift.

Keywords
Patience, Confidence, Faith, Tawheed, Responsibility

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri