English

Hızlı ErişimAHMET RIZA HUHU’NUN “GADETU UMMİ’L-KUR” ÖYKÜSÜNDE “ARAP KADINI ÜZERİNDEKİ SOSYAL BASKI” İZLEĞİ
(THE THEME of "SOCIAL PRESSURE ON THE ARAB WOMAN" IN THE STORY "GADETU UMMI'L-KURA" FOR AHMET RIZA HUHU )

Yazar : Adnan Arslan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 6
Sayı : 12
Sayfa : 141-173


Özet
Cezayir’in Fransız işgali altında olduğu dönemde işgal, sadece siyasi ve askeri değil, kültürel ve sosyal alanda da etkili olmaya çalışıyordu. Bu duruma tepki olarak dönemin edebiyatçıları Arap dilini ve kimliğini koruma gayretine girişmişler ve Fransızca değil Fasih Arapça ile edebi eser vermişlerdir. Ahmet Rıza Huhu, işgal döneminin önde gelen öykü ve tiyatro yazarlarındandır. Güçlü bir Arapça ve Fransızcaya sahip oluşu, Mekke’de Şeriat Fakültesinde öğrenim görmesi ve aynı fakültede öğretim üyeliğinde bulunması, Cezayir İslam Âlimleri Birliği üyesi olması ona Arap dünyasında yaşanan sorunlara bir çok açıdan bakabilme imkânı vermiştir. Gadetu Ummi’l-Kurâ öyküsünde işlenen “kadına karşı sosyal baskı”, onun bu çok yönlü edebi kişiliğinin bir yansımasıdır.

Anahtar Kelimeler
Cezayir, öykü, sosyal baskı, kadın, modern Arap öyküsü, Ahmet Rıza Huhu, Gadetu Ummi’l-Kurâ.

Abstract
In the period when Cezair was under occupation, the occupation itself was trying to be effective not only in the political and military sense but also in the cultural and social field. In response to this situation, the writers of the period had made an effort to protect the language and identity of the Arab and gave literary works in clear arabic not in French. Ahmet Rıza HUHU is a prominent tale and theatre writer of occupation times.Having a strong Arabic and French, being educated in Sharia faculty at Mecca and becoming a lecturer at the same faculty,his memberbership of Cezair Islamic scholarship associations had given him the opportunity to look at the problems in the Arab world from many perspectives. 'Social pressure against' 'woman,' 'which is performed in the story of l-Kura, is a reflection of this versatile literary personality.

Keywords
Algeria, Tales, Social Pressure, Women, Modern Arabic Tales, Ahmadh Riza Huhu, Gadetu Ummi’l-Kurâ.

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri