English

Hızlı ErişimKEMALEDDİN İBN-İ HÜMAM'IN AKIL NAKİL ANLAYIŞI
(THE UNDERSTANDİNG OF REASON AND REVELATİON (NAQİL) OF IBN HUMAM )

Yazar : Nizamettin Karataş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 6
Sayı : 12
Sayfa : 31-67


Özet
Kemaleddin İbn-i Hümam, Sivas asıllı bir ailenin çocuğu olarak Mısır'da doğmuş ve orada vefat etmiş, aklî ve naklî ilimlerde allâme kabul edilen çok yönlü bir âlimdir. Bu makale İbn-i Hümam'ın akıl ve nakil anlayışını tespit etmeyi hedeflemektedir. İlim tarihine kalıcı eserler bırakan âlimlerin temel meseleler hakkındaki görüşlerinin tespiti yol gösterici ve ufuk açıcı olmaktadır. İbn-i Hümam'ın akıl ve nakil anlayışını ortaya koyabilmek için; aklın alanına (mecalü'l-akl), naklin alanına (mecalü'n-nakl) ve akıl ve naklin ortak olduğu alanlara ait konuları, müellifin nasıl değerlendirdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Aklın asıl naklin fer, naklin asıl aklın fer olduğu meseleler tartışılmış, müellifin akıl ve nakil anlayışının tespitinde belli başlı kelam ekollerinin konuyla ilgili görüşlerine kısaca yer verilmiştir. Matürîdî bir âlim olarak kabul edilen İbn-i Hümam'ın her hususta mezhebini savunan bir yaklaşım sergilemediği, bazı konularda eklektik bir anlayışla meseleleri izah ettiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İbn-i Hümam, el- Müsayere, akıl, nakil, asıl, fer.

Abstract
Abstract Kemaleddin Ibn Humam was born in Egypt as the child of a family from Sivas and he died in Egypt. He was a sophisticated scholar regarded as a learned man in rational (aqlî) and revealed (naqlî) sciences. This paper aims at examining the understanding of reason and revelation(naqil) of Ibn Humam. It is a seminal and guiding attempt to identify the views of scholars, who leave a great mark with their works in the history of science, concerning fundamental questions. In this attempt to set forth the understanding of reason and revelation (naqil) of Ibn Humam; we try to determine how the author evaluate issues belonging to the field of reason (mecalu’l-aql), to the field of revelation(mecalu’l naql) and those belonging to both of them. Questions were discussed in which reason is fundamental and revelation(naqil) is ancillary and in which revelation(naqil) is fundamental and reason is ancillary. Furthermore, we deal with main kalam schools’ views about the issue to identify the author’s understanding of reason and revelation (naqil). It is found that Ibn Humam, who is accepted as a Maturidi scholar, always doesn’t defend the views of his own madhhab in every case, but he explains these issues with an ecclectic approach.

Keywords
Ibn Humam, Al-Musayere, reason, revelation(naqil), fundamental (asıl), ancillary (fer)

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri