English

Hızlı ErişimÖzet


İSLAM ÖNCESİ ARAP FATALİZM’İNİN İSLAM SONRASI ÖZGÜR DÜŞÜNCE GELİŞİMİNE ETKİSİ
İslam öncesi Arap toplumunun inanç sisteminin Kur’an’ın anlaşılması boyutunda geçmişten günümüze uzanan tarihsel süreç içerisinde Müslüman araştırmacılar tarafından Ehl-i kitab’a nazaran yeterince araştırılmadığı ve önemsenmediği tespit edilmektedir. Bu durum Kur’an’ın tefsir ve yorum anlayışının büyük oranda İsrailiyyât’a teslim edilmesi gibi olumsuz bir olguyla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. Oysa İslam’ın daha ilk asırlarında ortaya çıkan birçok itikadî-sosyal sorunların asıl sebeplerinin İslam öncesi Arap toplumunun gelenek ve inançları bilinmeden günümüz açısından anlaşılmasının mümkün olmadığı bilinen bir gerçektir. İşte bu makalede İslam öncesi Arap toplumunun daha ziyade Fatalist/Cebrî anlayışlarının İslam sonrası Müslüman toplumda özgürlük anlayışı açısından hangi sonuçlar ortaya çıkardığına dair kısa bir inceleme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Fatalizm, Kaderiyye, Özgür Düşünce, İsrailiyyât

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri