English

Hızlı ErişimÖzet


MUĞÎRE B. ŞU'BE'NİN HADİS RİVAYETİNDEKİ YERİ
Bu çalışmada, hadis rivayet zincirinin ilk halkası olan ashâb-ı kirâmdan Muğîre b. Şu'be'nin hayatı ve rivayetleri ele alınmıştır. Bu çerçevede, hayatı yanında Kütüb-i Tis'a'daki rivayetleri ve bunların konuları tesbit edilmiştir. Çalışma Giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte ana hatlarıyla sahâbe ve hadis rivayetinden bahsedilmektedir. Ardından ilk bölümde Muğîre b. Şu'be'nin hayatına ilaveten hakkındaki bazı iddiaların değerlendirilmesine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise hadis ilmindeki yeri başlığı altında ravileri ve rivayetleri incelenmiştir. Muğire b. Şu'be'nin gibi bir şahsiyetin daha iyi tanınmasına katkı sağlaması çalışmanın hedefidir.

Anahtar Kelimeler
Sahâbe, Muğîre b. Şu'be, Hadis Rivayeti

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri