English

Hızlı ErişimÖzet


ORYANTALİZM İLE MİSTİSİZM ARASINDA BATI DÜNYASINDA TASAVVUFA BAKIŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNE
Batı dünyasında tasavvufa bakış tek bir tarzla sınırlanamaz. Ancak oryantalizm ve mistisizm bu tarzların iki ana damarı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu iki damarın birbirinden uzaklaştığı ve bazen de birbiriyle iç içe geçtiği örnekler göze çarpmaktadır. Bu çalışma, konuyla ilgili yapılmış çalışmalardan hareketle bu iki damar arasındaki ilişkileri görmek için tasarlanmıştır. Saf oryantalist ve saf mistik bakış açılarından başka, bunların zaman zaman iç içe geçtiği bakışların da olması dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler
Tasavvuf, Batı Dünyası, oryantalizm, mistisizm, İslâmlaşma, ihtidâ

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri