English

Hızlı ErişimÖzet


EMEVİLER DÖNEMİNDE VAAZ VE DİNÎ KISSA
Emeviler dönemi vaaz ve dini kıssa türünün ciddi anlamda gelişip öne çıktığı bir dönem olmuştur. Özellikle Emeviler döneminde bu türün daha çok rağbet görmesinin sebebi bu dönemin Sadru’l-İslam dönemine daha yakın bir dönem olması, bu yönüyle toplumun ibadete dayalı hayata daha fazla sarılmış olmalarıdır. Ayrıca Emeviler döneminde siyasî kargaşaların ve otoriteye karşı yapılan isyanların artış göstermesi vaaz ve nasihat türünün halifeler tarafından da desteklenmesini sağlamıştır. Öyle ki Emevi halifesi Muâviye bu türden meclislerin her gün sabah ve akşam namazlarından sonra yapılmasını emretmiş, dinî konularda hitapta bulunan kişilere özel statüler vermiştir. Çünkü toplumu aşırılıklardan uzak tutmak, dünyadan uzaklaşıp ahirete tutunmalarını, iyiliğe ve fazilete teşvik edilmelerini sağlamak, gayr-ı ahlâkî davranışlardan uzaklaştırmak, toplumun inanç değerleri göz önüne alındığında, ancak dinî nasihatlerle gerçekleştirilebilirdi. Bütün bunlara bağlı olarak özellikle Emeviler döneminde bu tür çok rağbet görmüş, sadece otorite tarafından değil bu dönemdeki siyasi gruplar tarafından bir dinî ve siyâsî bir propaganda aracı olarak da kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Vaaz, Dinî Kıssa, Emeviler, Hasan el-Basrî

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri