English

Hızlı ErişimArama

Bilal Deliser
ÇAĞDAŞ DÖNEMDE KUR’ AN’A VE TEFSİRE NE OLDU?-Mehmet PAÇACI ,ss. 336-338
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Bilal Deliser
OSMANLI SON DÖNEM ŞEYHULİSLAMLARINDAN MUSA KÂZIM EFENDİ’NİN “SAFVETU’L-BEYAN FÎ TEFSİRİ’L-KUR’AN” ADLI ESERİNDE İŞARÎ YORUMLAR ,ss. 67-82
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Bilal Deliser
KUR’ÂN-I KERİM’DE ÇEVRE FELSEFESİ KONUSUNDA TEMEL YAKLAŞIMLAR ,ss. 133-155
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Bilal Deliser
TARİH FELSEFESİ VE METODOLOJİSİ, BİYOGRAFİK TARİH YAZIMI ÇERÇEVESİNDE, TEFSİR TARİHİ YAZIMI AÇISINDAN ŞEMSÜDDÎN MUHAMMED B. ALİ ED-DÂVÛDÎ VE “TABAKÂTÜ’L-MÜFESSİRÎN” ADLI ESERİ ,ss. 182-203
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Bilal Deliser
HİCRİ VIII. ASRA KADAR KUR’AN İLİMLERİ, EL-BURHAN’IN YAZILIŞ AMACI VE YÖNTEMBİLİM OLUŞTURMA ÇABALARI ÜZERİNE ,ss. 1-23
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri