English

Hızlı ErişimArama

Adem Çatak
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ’NİN NEFS ANLAYIŞI ,ss. 217-232
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Adem Çatak
ŞİHABÜDDİN EBÛ HAFS ÖMER B. MUHAMMED ES-SÜHREVERDÎ İLE ŞİHABÜDDİN YAHYA B. HABEŞ ES-SÜHREVERDÎ’NİN ESERLERİNİN KARIŞTIRILMASI ÜZERİNE ,ss. 63-81
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Adem Çatak
MU‘ÎNÜ’L-MÜRÎD’DE ALLAH TASAVVURU VE KUR’AN’DAN TEMELLERİ ,ss. 219-244
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Adem Çatak
ES-SÜLEMÎ’NİN RİSÂLETÜ’L-MELÂMETİYYESİ ,ss. 329-360
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Adem Çatak
ARSLANZÂDE MUSTAFA EFENDİ VE “RİSÂLETÜN ŞERÎFETÜN FÎ BEYÂNİ’Ş-ŞERΑATİ VE’T-TARÎKATİ VE’L-HAKÎKAT” ADLI RİSALESİ ,ss. 36-44
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ali Çolak
ŞİHABEDDİN SÜHREVERDÎ HAYATI ESERLERİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI - Adem Çatak ,ss. 382-385
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Adem Çatak
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ’NİN MESNEVİ ADLI ESERİNDE SU METAFORU ,ss. 35-65
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Adem Çatak
ŞİHÂBÜDDİN SÜHREVERDÎ’NİN VASİYET-NÂME ADLI RİSALESİ (TERCÜME-TAHKİK) ,ss. 256-276
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Adem Çatak
MAHREMİYET KAVRAMININ FARKLI ANLAM ALANLARI VEYA “FIKH-I BÂTIN”DA MAHREMİYET ALGISI ,ss. 93-111
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular


    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimizin 13. sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 7. yılını tamamlamış olan fakülte dergimize yazar, hakem ya da teknik olarak katkı sağlayan kıymetli akademisyenlere teşekkür ederiz.Adres :Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Telefon :0 456 2337425 Dahili: 1965 Faks :
Eposta :ilahiyatdergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri